ACCO
Biuro Rachunkowe

kompetencja

Powierzone nam prace są wykonywane zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami). Aktualnie w pełnej obsłudze księgowej mamy  Klientów polskich jak i zagranicznych, prowadzimy również podatkowe księgi  przychodów i rozchodów, ewidencje dla podatku ryczałtowego a także kadry i płace. Niektórzy Klienci pozostają w obsłudze księgowej ,,ACCO'' od wielu lat. Na życzenie Nowych Klientów podamy do Nich adresy.
Klienci otrzymują usługi najwyższej jakości, w uzgodnionym terminie, po konkurencyjnej cenie.

zaufanie

Zaletą powierzenia obsługi księgowej  naszym firmom jest przeniesienie na nas pełnej  odpowiedzialności za poprawne prowadzenie ksiąg i sporządzanie  deklaracji podatkowych. 
Jesteśmy dyskretni. Wiemy co to jest tajemnica handlowa i gospodarcza każdego Klienta. Potrafimy je zachować. Firmy ,,ACCO'' są wysoko ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

 

  

elastyczność

 

photo

 

Wprawdzie w ciągu kilkunastu lat dopracowaliśmy się standardów i procedur, w naszym pojęciu niezawodnych i uniwersalnych, ale interes Klienta  jest dla nas najważniejszy. Szeroka oferta usług gwarantuje możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Klienta - w dowolnym zakresie, czasie i miejscu. Usługi prowadzimy zarówno w pomieszczeniach naszej firmy, przy wykorzystaniu własnego sprzętu i oprogramowania, jak i w miejscu działania Klienta - jako całość obsługi księgowej, albo też w formie bieżącego nadzoru. Co miesiąc dokonujemy analizy zapisów księgowych, omawiamy z Klientami salda poszczególnych kont, na życzenie sporządzamy bilans i rachunek wyników  za dowolne okresy roku  działalności Firmy Klienta.